Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Integritetspolicy & Cookie policy

Mattikroppen/Frisk Arbetsmiljö bedriver sin verksamhet i enlighet med GDPR – Dataskyddsförordningen


Vilka typer av information samlar vi in?

När du blir kund hos Mattikroppen/Frisk Arbetsmiljö eller kontaktar oss via någon av våra hemsidors formulär eller sociala medier lämnar du ibland uppgifter om dig själv såsom namn, adress, emailadress eller telefonnummer. Som företagskund kan du även behöva lämna uppgifter om kostnadsställe eller organisationsnummer. Dessa uppgifter behöver vi för leverans av den tjänst ni önskat, fakturering och för att kunna kommunicera med dig om vad som händer som berör dig som kund, klient eller följare.

När du deltar i publika event eller aktiviteter som Mattikroppen/Frisk Arbetsmiljö arrangerar så tar vi ibland bilder som sedan kan komma att användas på vår hemsida, i nyhetsbrev, trycksaker och i sociala medier. Vi informerar om detta i samband med aktiviteten och uppmanar också till att meddela om du inte vill vara med på bild.

Vi genomför ibland undersökningar, till exempel där vi samlar in information genom enkäter. Dessa är alltid anonyma om inget annat anges och det är alltid frivilligt att delta i en undersökning.


Cookie Policy

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster, som till exempel Google Analytics, som visas på våra sidor. Mer info om hur cookies fungerar och hjälp att stänga av vissa eller alla i din webbläsare kan du läsa om här.


Hur används informationen?

Vi använder den information vi har om dig för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som kund eller följare av Mattikroppen/Frisk Arbetsmiljö och för att utveckla och förbättra de tjänster vi erbjuder i vår verksamhet.


Kommunikation

Vi använder din information för att kunna ge dig information om verksamheten, marknadsföringsutskick, kommunicera med dig om våra erbjudanden och informera dig om våra regler och villkor. Vi använder dessutom dina uppgifter för att kunna svara dig när du kontaktar oss.


Tredje part

Vi samarbetar med ett fåtal tredjepartsföretag som hjälper oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Samtliga tredjepartsföretag följer riktlinjerna för GDPR. En förteckning över dem och de uppgifter som hanteras av dem kan fås vid förfrågan.


Lagring av uppgifter

De uppgifter som du lämnat när du blivit kund, klient eller följare till Mattikroppen/Frisk Arbetsmiljö lagras under en period om maximalt tre år efter senaste interaktion eller tills den inte längre fyller ett syfte såvida vi inte längre behöver informationen för att upprätthålla andra lagar, statistiska ändamål, för rapporter till myndigheter mfl. Du har rätt att genom att maila oss på nedanstående adress få dina uppgifter raderade vilket i vissa fall leder till att vi inte längre kan fortsätta kundrelationen.


Hur länge sparar Mattikroppen/Frisk Arbetsmiljö personuppgifter?

Har du själv initierat kontakt med oss (genom att bland annat kontaktat oss via våra formulär eller anmält dig till ett event) så kommer vi lagra dina kontaktuppgifter tills du eller Mattikroppen/Frisk Arbetsmiljö av någon anledning vill avsluta kontakten. Detta gör du enklast genom att klicka på länken i slutet på våra mailutskick. Om vi har initierat kontakten lagras din data så länge vi tror det finns ett ömsesidigt intresse/behov för detta. Vi går löpande igenom vår databas och tar bort kontakter som inte visar ett intresse vid kontakt, såsom att inte längre öppna mail de får skickade till sig.


Informationssäkerhet

Mattikroppen/Frisk Arbetsmiljö ser allvarligt på informationssäkerheten och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.


Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis förändringar eller lagändringar sker. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.


Frågor angående integritetspolicyn?

Om du har frågor eller synpunkter gällande Mattikroppens/Frisk Arbetsmiljös integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss på mailadressen nedan.


Du når oss på [email protected]