Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Om det är dags att förnya

• Har ni extra många lagkrav på att arbeta systematiskt med arbetsmiljön

• Är det extra viktigt att kommunicera alla förändringar till dem det berör innan ni startar

• Har ni mycket att vinna både när det gäller pengar och tid på att ta in en konsult för att axla arbetet på bästa vis


Vill ni ha hjälp?

Button

5, 10 eller 50 anställda?

Oavsett hur många ni är så tillkommer ytterligare regler för er arbetsplats. Det är inte så konstigt med tanke på hur många möjliga tillbud och verkliga händelser som uppkommer. Både gällande den fysiska och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. 

Att ha ett fungerande systematiskt arbetssätt ger en mycket viktig trygghet både för arbetsgivaren och de anställda.

Personalen kostar redan!

Verkar det som om kostnaderna för personalen bara hopar sig och det här känns som ytterligare en sådan? Sjukskrivningar, friskvårdsbidrag, nyrekryteringar, rehabilitering och lägre produktivitet pga Corona? Om jag då säger att ett systematiskt arbetssätt minskar de kostnaderna markant, vill du då veta mer?

Hur mår företaget idag?

Oavsett om ni idag redan arbetar med arbetsmiljön eller om ni precis vill komma igång så kan det vara bra att göra en liten översikt över hur det fungerar idag. 

Svara på våra 9 nyckelfrågor så får du rekommendationer utifrån dina svar!


Button